Bexsero - zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

                                                                         Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2020-08-24