BENLYSTA 120 mg oraz BENLYSTA 400 mg – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, BENLYSTA 200 mg – roztwór do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

L 04 - Leki immunosupresyjne

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

pobierz plik

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący zwiększonego ryzyka ciężkich zdarzeń psychicznych

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-05-14