Avamys - 27,5 mikrogramów/dawkę - aerozol do nosa, zawiesina

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 01 - Preparaty donosowe

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-09-24