Augmentin ES - (600 mg + 42,9 mg)/5 ml - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 01 - Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego

                                                                    Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-04-14