Augmentin - 1000 mg + 200 mg - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 01 - Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego

                                                                   Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2019-01-31