Anoro Ellipta, 55 mikrogramów + 22 mikrogramy, proszek do inhalacji, podzielony

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

                                                                         Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-03-02