rok 2019

2019

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2019 roku

ORGANIZACJA

 

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

UDZIAŁ WSPARCIA W CAŁOŚCIOWYM BUDŻECIE ORGANIZACJI

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

3900 zł

DAROWIZNA

prowadzenie grupy wsparcia dla osób seropozytywnych, konsultacje psychologiczne dla osób  żyjących z HIV/AIDS, profilaktyka HIV/AIDS dla szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych oraz szkolenia kadry pracującej w PKD w Gdańsku i Gdyni

1,9%

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP

40000 zł

DAROWIZNA

Prowadzenie Szkoły dla chorych na Astmę i POChP, Organizacja Światowych Dni Spirometrii i Światowego Dnia POCHP w Polsce,
edukacja pacjentów nt. astmy ciężkiej oraz wydanie materiałów edukacyjnych dla chorych na astmę i POCHP

18%

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ

OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”

17633 zł

DAROWIZNA

Zorganizowanie Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjacych z HIV/AIDS w Szarlocie (woj. pomorskie) w dniach 1-5.09.2019

13,1%