rok 2018

2018

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2018 roku

ORGANIZACJA

 

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

UDZIAŁ WSPARCIA W CAŁOŚCIOWYM BUDŻECIE ORGANIZACJI

Społeczny Komitet do spraw AIDS

43 900 PLN

DAROWIZNA

Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych chorób STI, skierowane do młodzieży warszawskiej  w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz na realizacja projektu „Wakacje z Małym Księciem” – turnus rehabilitacyjno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży żyjącej z HIV/AIDS

5,22%

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

45 000PLN

DAROWIZNA

Organizacja Światowego Dnia Astmy, Światowego Dnia POChP i Dni Spirometrii oraz przygotowanie i udostępnienie filmów edukacyjnych o codziennym życiu z chorobami płuc

24%

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ

OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”

30 160 PLN

DAROWIZNA

XXII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS W SZARLOCIE oraz II Ogólnopolskie Spotkanie „Aging with HIV”

24,6%