rok 2017

2017

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2017 roku

ORGANIZACJA

 

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

Stowarzyszenie 
„Plus Minus”

3500 PLN

 

Darowizna

Przeprowadzenie Jubileuszowej Konferencji XX-lecia istnienia schroniska dla osób żyjących z HIV „Domu Ciepła”

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

25 000 PLN

 

Darowizna

XXI Ogólnopolskie Spotkanie Osób żyjących z HIV/AIDS 
w Szarlocie

Społeczny Komitet 
ds. AIDS

41 050 PLN

 

Darowizna

Warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży żyjącej z HIV „Wrocław 2017” oraz Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI, skierowane do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, uczęszczającej do warszawskich i podwarszawskich szkół (licea, technika, szkoły zawodowe)