rok 2016

2016

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2016 roku

Rada I:

ORGANIZACJA

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

Ogólnopolska sieć
osób żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

19 275 PLN

Darowizna

XX Ogólnopolskie Spotkanie Osób Żyjących z HIV/AIDS w Szarlocie (woj. pomorskie)

Polska Federacja
Stowarzyszeń 
Chorych na Astmę, 
Choroby Alergiczne i Przewlekłe 
Obturacyjne 
Choroby Płuc

15 000 PLN

Darowizna

Obchody Światowego Dnia Spirometrii oraz Światowego Dnia POChP, z wykluczeniem badań