rok 2014

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2014 roku

W IV kwartale 2014 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom:

ORGANIZACJA

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

CEL WSPARICIA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się Razem

15 000

działania statutowe

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS"

20 000

działania statutowe

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę (Zarząd Główny)

5 000

działania statutowe

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

20 000

działania statutowe

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

10 000

działania statutowe

Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i ich Przyjaciół

15 000

działania statutowe

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan

20 000

działania statutowe

Fundacja Żyć z Chorobą Parkinsona

10 000

działania statutowe

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

20 000

działania statutowe

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki Sarcoma

5 000

działania statutowe

STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego

5 000

działania statutowe

Fundacja Kwiat Kobiecości

15 000

sponsoring kampanii "Piękna, bo Zdrowa”

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział Kraków

15 000

działania statutowe

Szczegółowy raport dotyczący wsparcia organizacji w 2014 roku ukaże się w lutym 2015 roku.

W III kwartale 2014 roku Rada ds. Współpracy z Organizacjami Pacjenckimi nie odbyła się.

W II kwartale 2014 r. Rada ds. Współpracy z Organizacjami Pacjenckimi nie przyznała wsparcia żadnym organizacjom.

W I kwartale 2014 r. Rada ds. Współpracy z Organizacjami Pacjenckimi nie przyznała wsparcia żadnym organizacjom.