rok 2009

• Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”

Poznańskie Amazonki w 2009 organizowały XV Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek pod hasłem „Mistrzostwa Polski w Łucznictwie” oraz szkolenia dla ochotniczek-amazonek. W Mistrzostwach wzięło udział 37 drużyn Amazonek z całego kraju, miały one pokazać, że po raku też jest życie. Jest aktywność ruchowa, która również może być źródłem wielu radości. GSK udzieliło poznańskim Amazonkom wsparcia w wysokości 8000, co stanowiło 3% budżetu koła.

www.amazonki.poznan.pl

Zamknij

• Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Federacja Stowarzyszeń Amazonki to jedna z największych organizacji pacjentów w kraju. W 2009 roku w 180 klubach na terenie całej Polski (nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach) zrzeszonych było 25 000 członków.

GSK współpracuje z Federacją już od kilku lat, dzięki wsparciu finansowemu firmy możliwe było m.in zorganizowanie szkoleń ochotniczek (prowadzili je: dr Małgorzata Adamczak, mgr Teresa Turuk-Nowak). Ochotniczki to kobiety po radykalnym leczeniu raka piersi, które po odzyskaniu sprawności fizycznej i równowagi psychicznej są gotowe, by wspierać osobistym doświadczeniem inne pacjentki z chorobą raka piersi. Ich wsparcie jest ogromne, to nie tylko roznoszenie folderów czy ulotek, ale również odwiedzanie pacjentek w chwilach najbardziej dramatycznych.

W 2009 roku przekazaliśmy 145 tys. na cele statutowe, co stanowiło blisko 27% budżetu.

http://www.amazonki.poznan.pl/

Zamknij

• Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”

Organizacja „Kwiat Kobiecości” została założona przez Idę Karpińską w 2004 roku. Firma GSK współpracuje z nią od samego początku, aktywnie wspierając projekty organizacji, wśród których jest m.in. program „Młoda i Zdrowa” – skierowany do młodzieży licealnej ma na celu uświadomienie im wagi profilaktyki i zdrowego trybu życia.

Podkreśla, że w porę zrobiona cytologia ma szansę uratować życie kobiety (czego przykładem jest sama pani prezes – Ida Karpińska). „Kwiat Kobiecości” udzielił nam również merytorycznego wsparcia przy II edycji programu „MAM HAKA NA RAKA”.

W 2009 roku GSK udzieliła organizacji „Kwiat Kobiecości” wsparcia w wysokości 40 tys. złotych na cele statutowe, co stanowiło 20% jej budżetu.

www.kwiatkobiecosci.pl

Zamknij

• Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie

Podstawową formą działania oddziału w Krakowie było prowadzenie „Szkoły dla Chorych na Astmę” w jej zróżnicowanych formach. Projekt został opracowany z pomocą przedstawicieli naukowych naszej firmy. Szkoła działa w 9 filiach (2 dodatkowe wprowadzone w 2009 roku). Jej celem jest zapoznanie słuchaczy z astmą i przyczynami ją wywołującymi, poprawa jakości życia chorych i ich rodzin oraz zmniejszenie liczby chorych wymagających hospitalizacji, a przez to zmniejszenie społecznych kosztów leczenia. W 2009 została przeszkolona największa jak na razie liczba słuchaczy – 1200 osób.

Firma GSK przekazała PTZChA 20 tysięcy na cele statutowe, w tym na prowadzenie „Szkoły dla Chorych na Astmę”, co stanowiło 25% budżetu organizacji.

www.ptzca.pl

Zamknij

• Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS Plus

Celami „Sieci Plus” są: niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej osobom z HIV/AIDS i ich bliskim, podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z HIV i ich bliskich, obrona praw osób żyjących z HIV/AIDS, organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych, w przychodniach, miejscach wykonywania testów, organizowanie publicznych kampanii informacyjnych, profilaktycznych, zbieranie funduszy przeznaczonych na prace „Sieci Plus”.

W 2009 roku firma GSK przekazała „Sieci Plus” 30 000 tysięcy złotych, co stanowiło 10% budżetu organizacji.

www.siecplus.blogspot.com

Zamknij

• Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”

Pierwsza organizacja, która powstała z inicjatywy osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, ich rodzin, bliskich i przyjaciół i skierowana jest do osób żyjących z HIV/AIDS. Z GSK współpracuje ze stowarzyszeniem od 1996 roku. W 2009 GSK przekazało 30 tysięcy złotych darowizny, m.in. na projekty „Kobieta a AIDS” oraz „Profilaktyczny Tramwaj ulicami Warszawy”, stanowiło to 5% budżetu organizacji.

swwaids.free.ngo.pl

Zamknij

• Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU

Jest to odpowiedź na potrzebę osób pracujących z chorymi na AIDS/HIV i ich najbliższych. Należą do niego lekarze, pielęgniarki, socjolodzy, studenci i ludzie wolnego zawodu. Stowarzyszenie tworzy grupy wsparcia dla ludzi seropozytywnych, wyjścia integracyjne dla chorych i ich rodzin oraz ogólnopolskie szkolenia, seminaria i konferencje.

GSK przekazała DADU 3 tys. złotych na cele statutowe, co stanowiło 2,5% budżetu Stowarzyszenia.

www.dadu.org.pl

Zamknij

• Stowarzyszenie Wolontariuszy na rzecz dzieci "Mały Książę"

Stowarzyszenie działa od 1999 realizują projekty skierowane do dzieci chorych na AIDS/HIV i ich rodzin. Głównym celem jest poprawa jakości życia, edukacja chorych dzieci i ich rodzin oraz wsparcie całych rodzin. Stowarzyszeniu zależy, aby leczenie dzieci i młodzieży nie polegało wyłącznie na podawaniu leków ARV, ale również na edukacji czy zdobywaniu życiowych umiejętności. W 2009 roku GSK przekazała Stowarzyszeniu 12 tysięcy na cele statutowe, co stanowiło 15% budżetu organizacji.

www.dziecizaids.pl

 

Zamknij

• Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i POChP

W 2008 roku GSK po raz pierwszy nawiązała współpracę z federacją, która w 2009 roku przeprowadziła cykl szkoleń nt. chorób wewnętrznych (chorób układu oddechowego, krążenia, cukrzycy i nerek). Szkolenia propagowały również sposoby zapobiegania chorobom, sposoby leczenia (formy samoleczenia pod nadzorem lekarskim).

GSK przekazała federacji 18 000 złotych, co stanowiło 10% budżetu federacji.

www.astma.waw.pl

Zamknij

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny

Stowarzyszenie w 2009 roku organizowało 3 ogólnopolskie sympozja diabetologiczne w Wadowicach, Toruniu, Warszawie, w których łącznie wzięło udział ok. 3 500 osób. Szkolenia miały na celu walkę z wykluczeniem społecznym chorych na cukrzycę, ich aktywizację zawodową oraz wsparcie rodzin.

Stowarzyszenie współpracuje z GSK od 2001 roku, w roku 2009 przekazaliśmy im 5 tys. złotych, co stanowiło 0,5 % budżetu.

www.diabetyk.org.pl

Zamknij

• Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, zwłaszcza osób najciężej poszkodowanych; prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu; tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania.

GSK współpracuje z Fundacją od 2002 roku. W 2009 GSK udzieliło jej wsparcia w wysokości 25 000 zł na cele statutowe, co stanowiło 20% budżetu.

www.parkinsonfundacja.pl

Zamknij

• Stowarzyszenie „Amazonki Warszawa-Centrum”

GSK współpracuje ze stowarzyszeniem od 2001 roku.

Rok 2009 ogłoszony został przez stowarzyszenie rokiem „Amazonki dla Zdrowia Kobiet”. Pod tym hasłem startowały projekty takie jak „Gabinety z różową wstążką” (sieć gabinetów ginekologicznych; Amazonki są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka narządu rodnego, dlatego też poza wsparciem chorych na raka piersi, promują aktywną profilaktykę.)

W kwietniu Stowarzyszenie uruchomiło Ośrodek Profesjonalnego Wsparcia, który udziela wsparcia prawniczego, lekarskiego i pomaga w rehabilitacji. GSK w 2009 przeznaczyło dla nich 55 tysięcy złotych na cele statutowe. Wynosiło to 5-6% budżetu.

www.amazonki.com.pl

Zamknij

• Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

PKOPO powstała w 2009 roku. Pomimo tego, że koalicja powstała w końcowym miesiącach 2009 roku ma na swoim koncie konferencję „Nic o nas bez nas! Rzetelne partnerstwo”. Konferencja zainaugurowała działalność koalicji, postulowała, by mówić o raku językiem nadziei, a nie strachu.

Jednym z pomysłodawców akcji był Krzysztof Kolberger, który przez wiele lat zmagał się z chorobą nowotworową. W 2009 roku GSK udzieliło Koalicji wsparcia w wysokości 7 tys. złotych, co stanowiło 14% budżetu koalicji.

Zamknij