Nowy model operacyjny

W 2014 roku wprowadziliśmy gruntowne zmiany w zakresie prowadzenia przez nas praktyk marketingowo-sprzedażowych. Dotyczyły one trzech obszarów.

Po pierwsze, zaprzestaliśmy zatrudniania lekarzy do prowadzenia wykładów oraz sponsorowania ich udziału w konferencjach naukowych. Obecnie nasze wsparcie dla organizatorów kongresów medycznych realizujemy tylko poprzez sponsoring wydarzeń organizowanych przez towarzystwa naukowe, nigdy indywidualnych lekarzy.

Wszelkie aktywności merytoryczne prowadzimy wyłącznie za pomocą wykwalifikowanych pracowników działu medycznego GSK, posiadających wykształcenie lekarskie. To oni prezentują nasze leki, posługując się naukowym przekazem, opartym na dostępnych publikacjach, rzetelnych danych oraz z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy o danym obszarze terapeutycznym.

Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany w sposobie wynagradzania przedstawicieli promujących nasze leki, rezygnując z oceny ich pracy w oparciu o realizację celów sprzedażowych. Nasi przedstawiciele oceniani są wyłącznie na podstawie posiadanych kompetencji oraz parametrów jakościowych. Tym samym mocno podkreślamy, że dla nas liczy się nie wynik, lecz sposób, w jaki prowadzimy biznes. 

Realizowaliśmy także działania umożliwiające implementację Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych – INFARMA. Kodeks zakłada, że od 2016 roku będziemy ujawniać na naszej stronie internetowej świadczenia przekazane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia. Damy, by nasze relacje z otoczeniem, a przede wszystkim środowiskiem medycznym były transparentne, dlatego właśnie dokładamy wszelkich starań, by zamieszczone dane były jak najlepszej jakości oraz by ujawnić kompletną listę osób i organizacji współpracujących z GSK.

W ten sposób budujemy naszą firmę, która jest dla środowiska medycznego i naszych interesariuszy partnerem godnym zaufania.