Etyczne postępowanie i współpraca z partnerami biznesowymi

Skoncentrowanie się na potrzebach pacjentów wymaga stałego zapewnienia dostaw leków, a te z kolei skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania systemem zaopatrzenia i dystrybucji.

GSK w tym celu opracowało złożony i efektywny model operacyjny obejmujący m.in. pozyskiwane od dostawców materiałów i usług, proces produkcji i magazynowania oraz dystrybucji z udziałem hurtowników, detalistów, szpitali oraz instytucji rządowych.

Przy wyborze poszczególnych dostawców materiałów wykorzystywanych do produkcji leków kierujemy się jasno określonymi i przejrzystymi kryteriami. W ramach podpisanych umów nieustannie prowadzone są czynności kontrolne. W przypadku jakichkolwiek odstępstw, identyfikujemy precyzyjnie obszary do poprawy i wspólnie ustalamy działania korygująco-zapobiegawcze. Efektem jest ciągłe doskonalenie standardów jakościowych.

Kilkadziesiąt procent produkcji z poznańskiej fabryki GSK trafia na rynki zagraniczne całego świata. Transport, magazynowanie oraz dystrybucja produktów leczniczych GSK podlegają specjalnym wymaganiom. „Zimny Łańcuch” to konieczność przewożenia leków w specjalnych warunkach, w obniżonej temperaturze. Każdy transport jest więc pod tym kątem dogłębnie sprawdzany.

Prawa człowieka 

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Wytycznych OECD dla Wielonarodowych przedsiębiorstw oraz najważniejszych standardów zatrudniania określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO). Jesteśmy także sygnatariuszem inicjatywy ONZ – Global Compact, standardu praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Wierzymy, że rządy ponoszą odpowiedzialność za tworzenie i wdrażanie ram prawnych dotyczących praw człowieka, zgodnych z prawem międzynarodowym i umowami międzynarodowymi. Środowisko biznesu również ponosi część odpowiedzialności. Mamy bezpośrednią kontrolę nad kwestiami praw człowieka w kontekście naszej działalności i dążymy do odpowiedzialnego postępowania wobec naszych pracowników, dostawców, społeczności lokalnych i ogółu społeczeństwa.

Przeczytaj nasze Oświadczenie w sprawie praw człowieka.