Aktualna strategia udzielania darowizn

Aktualna strategia udzielania darowizn przez GSK w Polsce pozostaje zgodna z misją GSK i sprowadza się do następujących działań:

  1. przekazywania darowizn na cele humanitarne w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych;
  2. dotacji pieniężnych na cele programów i inicjatyw społecznych organizacji pacjentów.

GSK udziela darowizny o charakterze finansowym (poprzez przekazanie środków finansowych na konkretne cele w formie przelewu na rachunek bankowy obdarowanego) i rzeczowym. Nie dopuszcza się udzielania darowizn produktowych (jedynym przypadkiem udzielenia takiej darowizny jest pomoc humanitarna w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych). Nie są przyznawane darowizny osobom prywatnym. Dana jednostka wnioskująca może uzyskać tylko jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego.

GSK zobowiązuje się do zapewnienia całkowitej przejrzystości w udzielaniu darowizn poprzez zamieszczanie informacji dotyczącej beneficjenta, kwoty oraz celu przeznaczenia darowizny na swoich stronach internetowych.

Dokumentem niezbędnym do udzielenia darowizny przez Komitet ds. Darowizn jest pisemna prośba o przyznanie darowizny na przeznaczonym do tego wniosku załączonym poniżej.

Wniosek o przyznanie darowizny (plik DOC)

Wniosek powinien zawierać:

  • cel i uzasadnienie,
  • nazwę i adres jednostki wnioskującej

i być kierowany bezpośrednio do przewodniczącego Komitetu ds. Darowizn na adres
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 w Warszawie.

Zasady dotyczące wnioskowania i przekazywania darowizn przez GSK

GlaxoSmithKline działając zgodnie ze swoim przesłaniem, stawia sobie za cel, aby wszystkie udzielane darowizny spełniały wymogi polskiego prawa, były zgodne z globalnymi procedurami GSK, jak i też wytycznymi WHO. W tym celu powołano do życia dwa niezależne ciała doradcze – Komitet ds. Darowizn, który zajmuje się przyznawaniem darowizn na cele humanitarne oraz Radę ds. współpracy z organizacjami pacjentów, która zajmuje się finansowaniem wyłącznie organizacji pacjentów.