Badania kliniczne

Zapewniamy, by prowadzone przez nas badania spełniały najwyższe standardy etyczne i jakościowe we wszystkich krajach, w których działamy.

Praktyki badawcze

Inwestycje w obszar badań i rozwoju leżą u podstaw naszej działalności biznesowej. Zapewniamy, by we wszystkich krajach, w których działamy, nasze badania były prowadzone zgodnie z wysokimi standardami etycznymi. Jednocześnie – niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczeństwo pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, czy o niezbędny udział zwierząt – w naszych pracach badawczych, zawsze stosujemy zasady dobrych praktyk naukowo-medycznych.

Przejrzystość naszych badań

Udostępnianie informacji dotyczących naszych badań klinicznych przyczynia się do rozwoju medycyny i służby zdrowia. Od 2004 r. – za pośrednictwem internetowego rejestru badań klinicznych – udostępniamy informacje na temat wszystkich prowadzonych przez GSK badań oraz ich wyniki, niezależnie od tego, czy były pozytywne czy negatywne. Byliśmy pierwszą firmą, która postanowiła dostarczać badaczom szczegółowych danych związanych z wynikami badań klinicznych. Badacze mogą wnioskować o dostęp do szczegółowych, anonimowych danych zgromadzonych na poziomie pacjenta. W 2014 r. uzupełniliśmy system o dane pochodzące z dziewięciu innych firm.

Dzielenie się wynikami naszych badań

Przyjmujemy też coraz bardziej otwartą postawę w odniesieniu do dzielenia się naszą wiedzą specjalistyczną i know-how, a także wynikami badań nad zaniedbanymi chorobami tropikalnymi. Dążymy do dzielenia się naszą własnością intelektualną na rzecz tworzenia innowacji dotyczących chorób występujących w krajach rozwijających się.