Pracownicy rozmawiają w biurze.

Nasze postępowanie

Od pracowników i partnerów biznesowych oczekujemy, że będą działać z poszanowaniem naszych wartości, jakimi są: koncentracja na potrzebach pacjenta, uczciwe działanie, okazywanie szacunku i transparentna działalność. W tym celu zmodyfikowaliśmy również nasz model działalności biznesowej, wykraczając poza przyjęte w branży standardy.