Wolontariat pracowniczy

Celem każdej działalności charytatywnej jest czerpanie obustronnych korzyści: ofiaruję = otrzymuję.

Celem każdej działalności charytatywnej jest czerpanie obustronnych korzyści: ofiaruję = otrzymuję. Wystarczy wygospodarować swój jeden dzień pracy i podzielić się tym, co mamy najlepszego: czasem, wiedzą, umiejętnościami, czy pracą rąk. W GSK bardzo ważny jest dla nas wolontariat pracowniczy, a to zdecydowanie coś więcej, niż pomaganie innym. Tego rodzaju inicjatywy umożliwiają naszym pracownikom zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, a wielu przypadkach pozwalają im także lepiej poznać potrzeby pacjentów. Zachęcamy wszystkich naszych pracowników do działania – w ramach trzech dostępnych programów wolontariackich – na rzecz lokalnych społeczności i udzielamy im w tym zakresie wsparcia.

Czym jest PULSE?

Program wolontariatu PULSE jest inicjatywą polegającą na dzieleniu się przez naszych pracowników konkretnymi umiejętnościami. W ramach PULSE pracownicy spełniający określone kryteria są oddelegowywani do pracy – od trzech do sześciu miesięcy, w pełnym wymiarze godzin – na rzecz organizacji non-profit, w tym na rzecz organizacji partnerskich, takich jak Save the Children i PATH. W ten sposób mają szansę na wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia z pożytkiem dla wybranej organizacji i społeczeństwa, mierząc się z rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną zdrowia w ich własnym kraju lub za granicą.

Od czasu uruchomienia programu PULSE w 2009 r. wysłaliśmy ponad 550 pracowników w skali świata do pracy w ponad 100 organizacjach pozarządowych w różnych zakątkach globu.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej relacji, w której nasi pracownicy, uczestnicy programu PULSE opowiadają o swoich doświadczeniach.

Dowiedz się więcej na temat wolontariatu pracowniczego.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w najnowszym sprawozdaniu PULSE Impact Report (PDF)

Program „Orange Day”

 „Orange Day” to program, w ramach którego wszyscy nasi pracownicy mogą poświęcić jeden dzień pracy rocznie na realizację jakiegoś szczytnego celu. Pracownicy z całego świata wspierają różnorodne organizacje charytatywne i projekty, obejmujące m.in. pracę w miejscowych szkołach, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach socjalnych, domach opieki oraz wśród społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi.