Nasze zobowiązania

Nasze zobowiązania mają na celu zaspokojenie globalnych potrzeb zdrowotnych i są zgodne z naszymi wartościami.

Promujemy integrację i różnorodność w miejscu pracy

Status: realizacja w toku

Objęcie kolejnych 118 uczestniczek programem „Accelerating Difference”, który wspiera rozwój kariery zawodowej wśród kobiet na stanowiskach kierowniczych. Współpraca w ramach kampanii brytyjskiego rządu „Disability Confident” w celu szerzenia świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych w naszej firmie.

Tworzenie inspirujących i przyjaznych miejsc pracy

Tworzenie środowiska pracy, które inspiruje pracowników do samorozwoju i wykonywania obowiązków w zdrowej i pozytywnej atmosferze.

Status: realizacja w toku

W przeprowadzonym przez firmę badaniu opinii pracowników wzięła udział rekordowa liczba członków naszej załogi – wskaźnik odpowiedzi wyniósł aż 78%. Aktualizacja i uproszczenie naszych norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Przekroczenie docelowych wartości dotyczących rekrutacji absolwentów poprzez zatrudnienie 470 absolwentów i studentów studiów podyplomowych w ramach realizowanych przez GSK na całym świecie programów „Future Leaders” i „Esprit”.

Działalność charytatywna jako motor pozytywnych zmian

Poszerzenie zakresu programów wolontariatu w celu dokonywania pozytywnych zmian na rzecz społeczności oraz zdrowia publicznego przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju osobistego.

Status: realizacja w toku

Umożliwienie 560 pracownikom z 57 krajów świadczenia specjalistycznych usług o wartości ponad 19 mln funtów na rzecz współpracujących z nami organizacji non-profit w ramach programu wolontariatu PULSE realizowanego od 2009 r. 92% przełożonych i współpracowników uczestników programu potwierdziło, że udział w nim pomógł im rozwinąć umiejętności i osiągnąć lepsze wyniki.

Dowiedz się więcej o naszych zobowiązaniach