Członkostwo w organizacjach branżowych

INFARMA

INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) reprezentuje ponad 30 działających w Polsce firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. Celem INFARMA jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Rozwiązania takie powinny pozwalać pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii tak, by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.

infarma.pl

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej. Firmy zrzeszone w BPCC reprezentują ok. 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Izba zajmuje się promocją najlepszych praktyk w polskiej i brytyjskiej gospodarce oraz kulturze. Jej misją i głównym celem jest kojarzenie partnerów biznesowych poprzez działania promocyjno-marketingowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

http://bpcc.org.pl/pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznacza trendy oraz kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

odpowiedzialnybiznes.pl

Press Club Polska

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.

pressclub.pl

PASMI

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jest organizacją zrzeszającą polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne produkujące leki dostępne bez recepty (tzw. over the counter – OTC), a także wyroby medyczne, suplementy diety oraz kosmetyki. Obecnie zrzesza 16 firm członkowskich z 80% udziałem w rynku leków OTC.

Celem Związku jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z organami administracji państwowej i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz promowanie odpowiedzialnego i świadomego stosowania leków w celu poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

pasmi.pl