Nasze wartości i misja

Misją GSK jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Realizując naszą misję, tworzymy i dostarczamy nowoczesne leki i szczepionki oraz angażujemy się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii i edukację zdrowotną polskiego społeczeństwa. W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę.

W naszym codziennym działaniu kierujemy się czterema ważnymi wartościami:

  1. koncentracją na potrzebach pacjentów,
  2. uczciwością,
  3. szacunkiem do innych,
  4. transparentnością.

Motywujemy naszych pracowników do priorytetowego traktowania naszych wartości przy podejmowaniu każdej decyzji – zapewniamy im silne przywództwo, indywidualne możliwości rozwoju i system nagradzania za pracę i osiągnięcia. Chcielibyśmy, aby każdy pracownik GSK czuł się dumny z pracy, którą wykonuje, z firmy, w której jest zatrudniony i ze swojej misji, która zapoczątkowuje pozytywne zmiany.

1.Koncentracja na potrzebach pacjenta. Liczy się przede wszystkim dobro pacjentów i konsumentów

Działamy dla dobra ludzi, koncentrujemy się na potrzebach pacjentów i konsumentów. Współpracujemy z naszymi partnerami i klientami w celu doskonalenia opieki zdrowotnej oraz opracowania nowych leków, szczepionek i kosmetyków.

Zaufanie naszych klientów możemy zdobywać jedynie poprzez budowanie z nimi relacji opartych na szacunku i uczciwości. Poświęcamy czas i energię, aby zrozumieć ich punkt widzenia, angażujemy się w otwarty dialog, słuchamy tego, co mają nam do powiedzenia

 

2. Uczciwe działanie. Właściwe postępowanie

Jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, która postępuje odpowiedzialnie, etycznie i przejrzyście, zgodnie z najwyższymi standardami oraz wymogami regulatorów.

 3. Okazujemy ludziom szacunek. Chcemy się wzajemnie inspirować do osiągniecia sukcesów

Wspieramy i inspirujemy naszych współpracowników, aby pomóc im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy. Podejmujemy otwarty dialog ze środowiskami zewnętrznymi, a naszą wiedzę i zakres działalności wykorzystujemy celem podnoszenia jakości opieki zdrowotnej.

 
4. Działamy transparentnie. Bądź otwarty, szczery i autentyczny

Jasno i przejrzyście mówimy o tym, co robimy, w jaki sposób to robimy, oraz o wyzwaniach, jakim stawiamy czoła. Jesteśmy otwarci na dialog, stale pragniemy doskonalić sposób, w jaki realizujemy w praktyce nasze wartości.