Informacje prasowe

Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV

Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV w związku z wykazaniem większej skuteczności kabotegrawiru firmy ViiV Healthcare podawanego co dwa miesiące w iniekcjach o przedłużonym działaniu w porównaniu z codzienną doustną terapią PrEP.

Dowiedz się więcej - Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV Dowiedz się więcej

GSK wyróżnione nagrodą Innowatory „Wprost” za mepolizumab stosowany w terapii astmy ciężkiej

16 października 2019 r. GSK zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Innowatory „Wprost” 2019 w kategorii ,,Nauka”. W IX edycji podczas badania innowacyjności polskich przedsiębiorstw zwrócono uwagę na mepolizumab jako pierwszą na świecie zarejestrowaną biologiczną terapię stosowaną w ciężkiej, niekontrolowanej astmie eozynofilowej.

Dowiedz się więcej - GSK wyróżnione nagrodą Innowatory „Wprost” za mepolizumab stosowany w terapii astmy ciężkiej Dowiedz się więcej

Lek Nucala wykazał istotną redukcję częstości zaostrzeń ciężkiej astmy eozynofilowej w pierwszym, prospektywnym badaniu prowadzonym w warunkach rzeczywistej praktyki lekarskiej

Podczas konferencji Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (ERS) przedstawiono wyniki analizy śródokresowej badania REALITI-A

Dowiedz się więcej - Lek Nucala wykazał istotną redukcję częstości zaostrzeń ciężkiej astmy eozynofilowej w pierwszym, prospektywnym badaniu prowadzonym w warunkach rzeczywistej praktyki lekarskiej Dowiedz się więcej