Wspólne działanie na rzecz społeczności

Celem każdej działalności charytatywnej jest czerpanie obustronnych korzyści: ofiaruję = otrzymuję. Wystarczy wygospodarować swój jeden dzień pracy i podzielić się tym, co mamy najlepszego: czasem, wiedzą, umiejętnościami, czy pracą rąk.

W GSK bardzo ważny jest dla nas wolontariat pracowniczy, a to zdecydowanie coś więcej, niż pomaganie innym. Tego rodzaju inicjatywy umożliwiają naszym pracownikom zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, a wielu przypadkach pozwalają im także lepiej poznać potrzeby pacjentów. Zachęcamy wszystkich naszych pracowników do działania – w ramach trzech dostępnych programów wolontariackich – na rzecz lokalnych społeczności i udzielamy im w tym zakresie wsparcia.

Program „Orange Day”

„Orange Day” to program, w ramach którego wszyscy nasi pracownicy mogą poświęcić jeden dzień pracy rocznie na realizację jakiegoś szczytnego celu. Pracownicy z całego świata wspierają różnorodne organizacje charytatywne i projekty, obejmujące m.in. pracę w miejscowych szkołach, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach socjalnych, domach opieki oraz wśród społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Program wolontariatu PULSE

Program wolontariatu PULSE jest inicjatywą polegającą na dzieleniu się przez naszych pracowników konkretnymi umiejętnościami. W ramach PULSE pracownicy spełniający określone kryteria są oddelegowywani do pracy – od trzech do sześciu miesięcy, w pełnym wymiarze godzin – na rzecz organizacji non-profit, w tym na rzecz organizacji partnerskich, takich jak Save the Children i PATH. W ten sposób mają szansę na wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia z pożytkiem dla wybranej organizacji i społeczeństwa, mierząc się z rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną zdrowia w ich własnym kraju lub za granicą.

Od czasu uruchomienia programu PULSE w 2009 r. wysłaliśmy ponad 550 pracowników w skali świata do pracy w ponad 100 organizacjach pozarządowych w różnych zakątkach globu.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej relacji, w której nasi pracownicy, uczestnicy programu PULSE opowiadają o swoich doświadczeniach:

Dowiedz się więcej na temat wolontariatu pracowniczego.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w najnowszym sprawozdaniu PULSE Impact Report (PDF)