Nagradzanie wyników pracy

W GSK celebrujemy osiągnięcia i nagradzamy poszczególnych pracowników za ich indywidualny wkład w nasze działania i nasz wspólny sukces.

Podstawowym założeniem naszej filozofii nagradzania jest wyróżnianie pracowników osiągających najlepsze wyniki, którzy przyczyniają się do realizacji naszych strategicznych priorytetów, postępując zgodnie z naszymi wartościami.

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i nie tylko zachęcamy, ale także wspieramy ich w zapewnieniu bezpiecznej przyszłości poprzez program emerytalny.

Dbamy również o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników i ich rodzin, niezależnie od miejsca zamieszkania.                                                                                        

Co oferujemy?

Jako firma globalna oferujemy pakiety wynagrodzeń dostosowane do potrzeb pracowników. Zostały one opracowane na podstawie standardów branżowych, odpowiednio dla każdego stanowiska, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Nasz pakiet wynagrodzenia obejmuje:

  • atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe,

  • roczną lub kwartalną premię za indywidualny wkład pracownika w realizację strategii firmy i jej celów biznesowych,

  • programy świadczeń dodatkowych opracowane z myślą o pracowniku i jego rodzinie, obejmujące opiekę zdrowotną, program emerytalny, program oszczędnościowy,

  • programy motywacyjne dla pracowników obejmujące wyróżnienia za szczególne osiągnięcia,

  • programy akcji pracowniczych umożliwiające powiązanie wynagrodzenia z wynikami GSK w dłuższej perspektywie,

  • program ewaluacyjno-rozwojowy umożliwiający wskazanie pożądanych działań i postaw, które pozwolą pracownikowi osiągnąć sukces.