Formularz badacza

Przesłane informacje zostaną umieszczone w naszej bazie danych i będą brane pod uwagę w chwili poszukiwania badaczy/ośrodków do nowego badania klinicznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji będziemy się z Państwem kontaktować w celu nawiązania współpracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu, przez administratora danych osobowych, w celach związanych z możliwym nawiązywaniem w przyszłości współpracy na podstawie umów o dzieło lub zlecenia w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem badań klinicznych. Zostałem/-am poinformowany/-a o adresie siedziby i firmie administratora danych, celu zbierania danych, przysługującym mi prawie dostępu do danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych zawartych w kwestionariuszu.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa oraz następujące podmioty będące sponsorami badań klinicznych realizowanych przez GlaxoSmithKline:

  1. GSK R&D Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK
  2. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US
  3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, 89 rue de l’Institut, B-1330 Rixensart, Belgium

Dane kontaktowe