Rejestr badań klinicznych

Rejestr Badań Klinicznych jest zasobem przeznaczonym dla badaczy, przedstawicieli zawodów medycznych i opinii publicznej. Umożliwia on dostęp do danych pochodzących z badań klinicznych sponsorowanych przez GSK.

Rejestr zawiera następujące informacje:

  • streszczenia protokołów z bieżących badań (krótki opis przedmiotu badania i oczekiwanych wyników)
  • wyniki zakończonych badań klinicznych dotyczących związków chemicznych będących lekami eksperymentalnymi i zatwierdzonymi do stosowania
  • wyniki badań obserwacyjnych (badania leków GSK) i metaanaliz (w ramach których łączy się i analizuje wyniki dwóch lub większej liczby wcześniej przeprowadzonych badań)
  • wyniki badań nad lekami wycofanymi – ta sekcja zawiera informacje dla społeczności naukowej dotyczące nieproduktywnych obszarów badawczych i zapobiegające ponownemu narażeniu ochotników na kontakt z podobnymi substancjami
  • nazwiska głównych badaczy uczestniczących w naszych badaniach klinicznych

 Przejdź do Rejestru Badań Klinicznych