Badania nad konsumenckimi produktami ochrony zdrowia

Produkty firmy GSK są oparte na odkryciach naukowych i to właśnie ta innowacja ma ogromne znaczenie dla naszej działalności skupionej na artykułach ochrony zdrowia. Pomaga nam ona opracowywać produkty, które różnią się od wyrobów oferowanych przez firmy konkurencyjne i są odpowiedzią na zmiany potrzeb konsumentów.

Mimo, że czas opracowywania produktów ochrony zdrowia jest zazwyczaj krótszy niż w przypadku leków, wymogi rejestracyjne dotyczące badań i zatwierdzania naszych wyrobów dostępnych bez recepty (OTC) są rygorystyczne. Wykorzystujemy zdobycze nauki, by móc oferować naszym konsumentom jak najbardziej wartościowe artykuły, które będą doceniane przez naszych klientów.

Nasze zespoły specjalistów ds. badań i rozwoju – stale pogłębiając swoją wiedzę – pracują nad czterema kategoriami produktów: wellness, zdrowie skóry, odżywianie i zdrowie jamy ustnej. Nasza firma jest jednym z największych medycznych ośrodków badawczych w Europie. Prowadzimy rozległe badania nad nowymi metodami zapobiegania nadwrażliwości zębiny, erozji zębów i próchnicy; ulepszaniem sposobów pielęgnacji i higieny jamy ustnej, zachowaniem zdrowia dziąseł, by oferować naszym Klientom produkty, dzięki którym mogą stosować optymalne metody pielęgnacji jamy ustnej i wypracowywać odpowiednie nawyki higieniczne – od najmłodszych lat aż do późnej starości.

Od wielu lat jesteśmy liderem badań nad azotanem potasu – składnikiem zawartym w naszej paście do zębów Sensodyne – pod kątem jego stosowania w przypadku nadwrażliwości zębów. Nasi naukowcy odkryli sposób zapewniania jego stabilności i działania w preparacie do płukania jamy ustnej, który działa wewnątrz zęba i koi końcówki nerwów narażone na działanie czynników zewnętrznych. Płyn do płukania jamy ustnej Sensodyne jest pierwszym przebadanym klinicznie płynem zawierającym azotan potasu i stosowanym w przypadku nadwrażliwości zębów.

W sześciu ośrodkach badawczych zlokalizowanych w różnych regionach świata nasi badacze poszukują możliwości i rozwiązań, dzięki którym nasza firma będzie mogła utrzymać stały poziom innowacyjności we wszystkich kategoriach produktów i we wszystkich regionach, w których prowadzi działalność.

Koncentrujemy się również na opracowywaniu nowych produktów, tak aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby rynków wschodzących. W Indiach opracowaliśmy nowe formuły produktów spożywczych takich jak Horlicks, które zostały specjalnie dostosowane do potrzeb żywieniowych mieszkańców tego kraju. Nasz prozdrowotny drink Women’s Horlicks jest pierwszym tego rodzaju produktem w Indiach, który zawiera pełny zestaw składników odżywczych, polecanych kobietom zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Przejrzystość i współpraca

Nasi naukowcy publikują i prezentują swoje najważniejsze odkrycia w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych oraz podczas dużych kongresów medycznych organizowanych na szczeblu regionalnym i globalnym. Są to uznane fora, na których naukowcy przedstawiają nowe wiadomości z różnych gałęzi nauki, omawiają bieżące zagadnienia naukowe i prezentują najważniejsze innowacje swoim kolegom, społecznościom branżowym i mediom zajmującym się tematyką zdrowotną i naukową.

Publikacje naszych badaczy zostały opublikowane między innymi w tak prestiżowych periodykach, jak: International Dental Journal, Journal of Clinical Psychopharmacology, Journal of Smoking Cessation, American Journal of Clinical Nutrition, Nature Materials i Pharmaceutical Research.

Wyniki i obserwacje z prowadzonych przez GSK badań są prezentowane na dorocznych zjazdach Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych, dorocznych Światowych Kongresach Stomatologicznych FDI i w ramach spotkań Towarzystwa Dermatologii Badawczej.

Jesteśmy przekonani, że badań naukowych nie możemy prowadzić tylko w naszych laboratoriach. Niezwykle ważna – z punktu widzenia innowacji – jest współpraca ze środowiskiem akademickim i zewnętrznymi ośrodkami technologicznymi. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości współpracy naukowej. Realizujemy Program otwartych innowacji, w ramach którego współpracujemy z badaczami z całego świata – wynalazcami, naukowcami i akademickimi instytutami badawczymi. Pragniemy prowadzić partnerską współpracę w celu komercjalizacji odkryć naukowych na potrzeby wytwarzania nowych produktów.