Współpraca przy prowadzeniu badań

Firma GSK Commercial Sp. z o.o. prowadzi badania kliniczne w różnych obszarach terapeutycznych, współpracując z ośrodkami i badaczami na terenie całego kraju.

Badania kliniczne przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz wewnętrznymi regulacjami. Główne obszary zainteresowania GSK to to onkologia, pulmonologia, neurologia, reumatologia, choroby metaboliczne, szczepionki i choroby sercowo-naczyniowe. Więcej informacji o badaniach klinicznych prowadzonych przez firmę GSK można znaleźć na stronie prowadzonej przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA: www.badaniaklinicznewpolsce.pl

Jeżeli jesteście Państwo lekarzami-badaczami zainteresowanymi rozpoczęciem współpracy w obszarze prowadzenia badań klinicznych w Państwa ośrodku, prosimy o wypełnienie i przesłanie kwestionariusza - zgłoszenie do badań klinicznych.