Skip to Content Skip to Search

Spółki w Polsce

GSK Commercial Sp. z o.o.

GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-28-33-229.

Wysokość kapitału zakładowego: 39 538 000,00 PLN.

Powrót do góry

GSK Services Sp. z o.o.

GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227, nr rejestrowy, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach: 000123753.

Wysokość kapitału zakładowego: 258 050 000,00 PLN.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Powrót do góry

GSK PSC Poland Sp. z o.o.

GSK PSC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916841, NIP 7792529581.

Wysokość kapitału zakładowego: 816 005 000,00 PLN.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Powrót do góry