Skip to Content Skip to Search

Plan podziału GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lipca 2021

Zarządy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna oraz GSK PSC Poland sp. z o.o. w organizacji ogłaszają, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 535 par. 3 kodeksu spółek handlowych ("KSH"), że w dniu 14 lipca 2021 r. zarząd GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ("Spółka Dzielona") oraz zarząd GSK PSC Poland sp. z o.o. w organizacji ("Spółka Przejmująca") uzgodniły i podpisały plan podziału Spółki Dzielonej, który został sporządzony zgodnie z art. 534 KSH. Podział dokonywany jest w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, w postaci działu usług i aktywów strategicznych, na Spółkę Przejmującą. 

Treść planu podziału stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia